Tips en handige informatie

 

Flyeren

Flyeren is naast de sociale media en instanties inschakelen één van de belangrijkste manieren om zichtmeldingen te verkrijgen en bekendheid te geven aan de vermissing.

Het gebruik van een recente foto en goede omschrijving van het uiterlijk, karakter en andere opvallende bijzonderheden is noodzakelijk.

Het is belangrijk de flyers in een ruime straal 2 tot 3 kilometer in en rond om de woonwijk te hangen en 4 tot 5 kilometer op het open landschap zoals bv. polder en platteland van de plaats van vermissing.

Het is ook belangrijk om de flyers zoveel mogelijk op druk bezochte plekken te hangen. Des te groter het bereik, hoe beter het is en hoe eerder de hond wordt teruggevonden. Je kan dus nooit te veel flyeren.

Het is daarom belangrijk om de flyers op te hangen in bushokjes, zoveel mogelijk winkels, liefst supermarkten ( druk bezochte winkels ) dierenartsen, benzinepompen, maar ook plaatsten waar dagelijks veel mensen met honden komen.

Pas wel op, je mag namelijk niet overal zomaar flyers ophangen en ook niet al het bevestigingsmateriaal is toegestaan. Vraag daarom altijd zoveel mogelijk toestemming om ze te mogen ophangen om onnodige verwijdering te voorkomen en vergeet vooral niet om de flyers na hereniging weer te verwijderen.

Sociale Media

Maak ook zoveel mogelijk gebruik van de bekende sociale media ( Facebook, Instagram, Twitter etc. ) Op Facebook zijn er ook vaak pagina's te vinden van lokale of regionale vermiste huisdieren waar de hond op vermeld kan worden.

Meldingen

Zorg altijd dat u pen en papier bij de hand heeft voor als u gebeld wordt over een zichtmelding ! Schrijf dan de naam van de melder en diens telefoonnummer op. En vergeet niet de gegevens te vragen waar de hond is gezien.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld de plaats of welke wijk en de straatnaam en het eventuele huisnummer of dat er een herkenningspunt is waar de hond gezien is, of in welke richting de hond gelopen is.

Chip

Vermeld nooit een chipnummer op de flyers !!

Controleer of de chip is geregistreerd en dat de juiste gegevens bekend zijn bij de desbetreffende instanties.

Zo niet, doe dit dan direct alsnog, u bent zelf verantwoordelijk voor deze registratie hiervan.

Er zijn meerdere databanken in Nederland waar de chip geregistreerd kan staan de NDG is hier de bekendste van.

Hieronder staan nog een aantal databanken: