Huishoudelijk reglement

 

Huishoudelijk reglement

De cursist dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement.

Uw lidmaatschap:

Het lidmaatschap gaat u aan door middel van een 10 rittenkaart. De kosten voor deze kaart staan vermeld in onze prijslijst. De 10 lessen moeten binnen 6 maanden gebruikt zijn! Dit om zeker in het begin frequent met uw hond bezig te zijn.

Bij aankomst:

Uw auto dient u te parkeren op het parkeerterrein.

Het is gewenst dat u 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent, zodat u de tijd heeft uw hond goed uit te laten op het aangegeven uitlaatgebied of te verzorgen. Dit om te voorkomen dat uw hond tijdens de training zijn behoeftes zou moeten doen. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dient u dit zelf eerst op te ruimen. Het is niet toegestaan om uw hond door iemand anders dan uzelf uit te laten of mee te nemen naar de uitlaatstrook.

Partners, huisgenootleden en/of bezoekers dienen geen bemoeienis te hebben met uw hond of die van andere leden tijdens de training. Zij dienen op de verzamelplek te blijven.

Tijdens de trainingen:

Roken/drinken is alleen toegestaan op het terras.

Uw hond belonen met een lekkernij in de vorm van een stukje worst, kaas of een brokje e.d. is toegestaan.

Mobiele telefoons dienen tijdens de training uitgeschakeld te zijn. Indien u noodzakelijkerwijs toch bereikbaar moet zijn, dient u dit van tevoren te overleggen met de instructeur(trice).

Het onnodig blaffen of piepen van uw hond tijdens de pauze e.d. dient te worden voorkomen. In zo'n geval dient u permanent bij uw hond te blijven, tot het stil zijn is aangeleerd.

Honden die blijvend agressief gedrag vertonen, worden uit veiligheidsoverwegingen apart getraind. Zodra de problematiek onder controle is wordt de training in de groep hervat.

U dient zelf te beschikken over de juiste materialen van een deugdelijke kwaliteit, en zelf te zorgen dat uw hond kan drinken ( indien nodig ). Een minimale lijn van 5 meter met halsketting en een tuigje heeft u nodig. Vraag voor het aanschaffen eerst advies aan een instructeur(trice), om onnodige uitgaven te voorkomen.

Bij te laat komen op de les mag pas als laatste worden deelgenomen.

Loopse teven mogen niet deelnemen aan trainingen. (Een loopsheid duurt gemiddeld 21 dagen ). Wij adviseren u om toch te komen kijken op de training, dan kunt u thuis de oefeningen zelf doen.

U wordt verzocht om tijdens de training geen gesprekken te voeren met het publiek.

Onbehoorlijk taalgebruik ( vloeken e.d.) dient achterwege te blijven. Ook het overmatig corrigeren, slaan of schoppen van uw hond is absoluut niet toegestaan. Wanneer dit wel gebeurt wordt het lidmaatschap per direct stopgezet. De instructeurs(trices) hebben hier een toezichthoudende taak in. Het cursusgeld wordt niet gerestitueerd.

Het geven van adviezen / aanwijzingen aan uw mede clubleden is toegestaan.

Het dragen van zakdoekjes, strikken of andere versierselen tijdens de trainingen moet worden vermeden. Uitgezonderd zijn hondendekjes bij honden die weinig, tot geen ondervacht hebben en niet zijn bestand tegen koud of slecht weer. Dit laatste alleen op aanwijzing.

Trainingen dienen gevolgd te worden door één en dezelfde persoon, bij uitzondering altijd in overleg met de instructeur(trice).

Attentie! : Alle vragen over trainingen zijn welkom en kunt u stellen aan de instructeur(trice) na de lessen.

Algemeen:

Om aan de trainingen deel te kunnen nemen dient uw hond vanaf 1 jaar te zijn ingeënt tegen Hondenziekte, Ziekte van Weil en Parvo.

U dient een WA verzekering voor uw hond te hebben afgesloten.

Stichting Vermiste-Honden:

Staat niet toe dat er ook bij een andere club of vereniging met uw hond wordt getraind in dezelfde discipline die u bij ons aan het volgen bent. Dit om verwarring te voorkomen. Indien dit het geval is, wordt u verzocht het lidmaatschap van één van beide op te zeggen.

Stelt zich niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook. Ieder lid dient voor ontvangst dit reglement te tekenen.

Foto / video etc.:

Tijdens de trainingen is het niet toegestaan om foto- en/of video-opname te maken. Dit geldt voor zowel uzelf als voor het aanwezige publiek. Stichting Vermiste-Honden heeft een "clubfotograaf" die dit voor u kan doen. Indien een lid toch opnames wil maken kan dat, maar moet dit eerst overlegd worden met de instructeur(trice).

Slotbepalingen:

Het is de bedoeling dat u pas gaat beginnen met het speuren voor de Stichting Vermiste-Honden, als uw hond het diploma Sph VH1 heeft behaald en niet eerder.

In alles waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur.

Indien een lid dit reglement niet naleeft, zal diens lidmaatschap worden beëindigd. Restitutie van reeds betaalde 10 rittenkaarten is niet mogelijk